Historia przedszkola Drukuj
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   

 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w Łącku istnieje od 1976 roku. Budynek i działka, które zajmowało przedszkole od początku swojego istnienia należało do Państwowego Stada Ogierów – Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Łącku.  W początkowej wersji budynek nie był przeznaczony na cele przedszkola . Po półrocznym okresie podjęto decyzję, aby zmodernizować obiekt i przeznaczyć na cele przedszkolne. Przedszkole miało służyć dzieciom pracowników miejscowego PGR-u i Stada Ogierów. Ale od początku przyjmowano dzieci nie tylko pracowników miejscowych instytucji.

Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Irena Ksycińska.
Funkcjonowały wówczas dwie grupy przedszkolne: dzieci sześcioletnie i młodsze 3-4-5 latki.
Na stanowisku nauczyciela pracowały Panie: Elżbieta Kaszewska, Teresa Kikolska, Regina Bobowska. Przedszkole posiadało dwie sale zabaw, po 30 i więcej dzieci w jednej sali przedszkolnej. Blok żywieniowy stanowiły dwa pomieszczenia tj. kuchnia i magazyn produktów spożywczych.

Od prawej: dyrektor przedszkola Irena Ksycińska, nauczycielka Elżbieta Kaszewska

W roku 1977 zatrudniono 3 osoby obsługi: Panią Teresę Sikorską jako kucharkę, Panią Bożenę Derwich jako intendentkę i palacza Pan Władysława Sekleckiego.
W późniejszych latach stanowisko palacza zajmowali: P. Marian Paliwoda, P. Irena Paliwoda,  P. Grzegorz Korpowski.

W 1984 roku dyrektor Irena Ksicińska odeszła na emeryturę, a na  miejsce dyrektora  powołano Panią Elżbietę Bielecką. Liczebność dzieci w oddziałach była coraz większa.
W przedszkolu istniały nadal dwie grupy przedszkolne. Przedszkole funkcjonowało
w godzinach 6.30  - 16 00. Na stanowisku nauczycielek pracowały: Elżbieta Kaszewska, Teresa Kikolska, Anna Szczech, Wanda Kicol, woźne: Helena Wiśniewska – później Hanna Ozdowska, Hanna Ruta,  kucharka Teresa Sikorska, pomoc kucharki Maria Śluborska, intendentka Hanna Węclewska,  po kilku latach funkcje tę przejęła Hanna Czapik, a potem Barbara Kamińska. W 1979 roku przyjęto pomoc na grupę maluchów P. Elżbietę Konarzewską. W niedługim czasie P. E. Konarzewska przyjęła obowiązki intendenta przedszkola, które pełni do chwili obecnej.

Od lewej: Anna Szczech, Teresa Sikorska, Hanna Ozdowska, Elżbieta Bielecka, Teresa Kikolska, Elżbieta Konarzewska, Maria Śluborska, Hanna Ruta

W 1986 roku ówczesne władze gminne z Naczelnikiem Gminy Panem Henrykiem Katańskim podjęły decyzję o rozbudowie przedszkola. W rozbudowę  obiektu włączyły się niemal wszystkie instytucje w gminie i rodzice dzieci uczęszczających wówczas do przedszkola. Istniał tzw. Narodowy Czyn Pomocy Szkole, na który zbierane były od rodzin „cegiełki” – środki pieniężne. Człowiekiem bardzo zaangażowanym przy rozbudowie przedszkola był Pan Henryk Kowalski, mieszkaniec Łącka. Rozbudowa trwała do lipca 1989 roku. Dobudowane zostały dwie sale przedszkolne, sala gimnastyczna, dokonano modernizacji bloku żywieniowego. W części piwnicznej powstały pomieszczenia na szatnię i Gminną Bibliotekę Publiczną. Dzięki większej ilości sal  przyjęto więcej dzieci i działały już  trzy grupy – 6latki, 5-6latki, 3– 4latki .

Od lewej: Anna Szczech, dyrektor Elżbieta Bielecka, J. Ryś, Elżbieta Kaszewska, Teresa Kikolska, Hanna Ruta, w roli św. Mikołaja Irena Paliwoda.

Przedszkole nadal borykało się z trudnościami finansowymi. Były problemy
z zagospodarowaniem sal , z zakupem mebli i zabawek. Pracownicy przedszkola wraz
z rodzicami  byli pomysłodawcami tzw. ”majówek” na terenie przedszkola. Dużą pomoc przy organizowaniu tych uroczystości świadczył Pan Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full. Organizowane były loterie, koło fortuny, zabawy taneczne. Dochód z imprez przeznaczony był na wyposażenie sal przedszkolnych.

Bardzo trudnym okresem dla przedszkola był przełom lat 1990/1991 co wiązało się
z przejęciem placówki przez samorząd gminny. Ówczesny Wójt Gminy Pan Stanisław Buła
i część radnych byli za zlikwidowaniem przedszkola. Jednak dzięki zaangażowaniu społeczności miejscowej, nauczycielom, lokalnej prasie udało się uratować przedszkole. Nie udało się jednak uniknąć redukcji etatów.

Przedszkole od pierwszych dni pracy tętniło życiem. Pomimo tych „chudych” lat ani razu nie można było znaleźć znużenia czy zniechęcenia, czy to ogromem pracy czy trudnościami materialnymi. Przeciwnie, każdy nowy nabytek, nawet najdrobniejszy mały sukces sprawiał ogromną radość.

Placówka od początku swego istnienia dbała o wysoką jakość nauczania i wychowania,
a kadra pedagogiczna dzieliła się swoimi doświadczeniami poprzez zajęcia pokazowe, występy, konkursy prowadzone z dziećmi.

W 2006 roku ówczesne władze gminne na czele z  Wójtem Gminy Łąck  Panem Zbigniewem Białeckim podjęły decyzję o powiększeniu ilości sal przedszkolnych, włączając pomieszczenia znajdujące się w budynku przedszkola ale wcześniej zamieszkiwane przez osoby prywatne. Remont pomieszczeń, ich modernizacja trwały kilka miesięcy. Od września 2007 roku przedszkole wzbogaciło się o jedną salę więcej, dodatkową łazienkę dla dzieci
i pokój dyrektora.

W 2007 roku dyrektor Elżbieta Bielecka odeszła na emeryturę, a funkcję tę przejęła i sprawuje do chwili obecnej Pani Gabriela Jaworska.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla przedszkola było wykupienie terenu od wieloletniego właściciela Stada Ogierów. Dzięki niestrudzonym działaniom Wójta Gminy Łąck Pana Zbigniewa Białeckiego doszło do porozumienia na szczeblu władz decyzyjnych.

Na przełomie roku 2009-2010 sfinalizowano zakup i właścicielem budynku przedszkolnego
i gruntu wokół budynku została Gmina Łąck.

Dobrą wolę w sfinalizowania starań Wójta Gminy wykazał obecny prezes Stada Ogierów Pan Bolesław Wyszatycki. Pan B. Wyszatycki jest wieloletnim pracownikiem Stada Ogierów
w Łącku, mieszkańcem Łącka przez co sprawa przedszkola była  Mu dużo bliższa niż poprzednikom- osobom pełniącym funkcję prezesa ale tylko zawodowo związanym
z Łąckiem. Przejęcie na własność przedszkola przez Gminę Łąck dało ustawowe uprawnienia Wójtowi i Radzie Gminy na inwestowanie w remont i modernizację budynku i wszelkie uprawnienia dotyczące działki przedszkolnej. W 2011r. wykonano termomodernizację budynku. Stropodach został zastąpiony dachem jednospadowym krytym blachą, wymieniono obrynnowanie budynku, wyremontowano schody, założono nowe balustrady od części północnej. Dyrektor przedszkola P. Gabriela Jaworska czyni starania, aby pomieszczenia przedszkolne były w pełni wyremontowane, wesołe, kolorowe, wyposażone w niezbędny sprzęt, nowe meble i zabawki. W każdym roku jakiś fragment przedszkola zostaje wyremontowany, co jest przede wszystkim finansową zasługą władz gminnych.

Obecnie do dyspozycji dzieci jest 5 sal przedszkolnych i 4 łazienki. Przedszkole posiada własną stołówkę. Teren wokół przedszkola jest zadbany, w każdym roku pojawia się coraz więcej krzewów i kwiatów. Dzieci mają własny plac zabaw. Wyposażenie placu zabaw jest sprawą otwartą. Część urządzeń zakupiono z budżetu przedszkola a część z funduszy Rady Rodziców.

Obecna kadra przedszkola to:

  • Dyrektor przedszkola Aneta Kołodziejska,
  • Nauczycielki: Anna Szczech, Wanda Kicol, Aneta Kołodziejska, Anna Górska- Stefańska, Katarzyna Ogrodzińska, Sylwia Perlikowska,
  • Pomoc nauczycielek- Magdalena Różańska,
  • Intendentka- Elżbieta Konarzewska,
  • Kucharki- Danuta Tomasik, Elżbieta Kwiatkowska,
  • Woźne- Monika Ostrowska, Bożena Baumgetner.

To co charakteryzuje nas jako zespół przedszkolny to atmosfera pełna ciepła i życzliwości. Jesteśmy dumni, że pracujemy w tym przedszkolu, że każdy odnalazł swoje miejsce i każdy
z nas jest tak samo ważny, choć różnimy się zakresem obowiązków.