Drukuj
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   
poniedziałek, 04 lutego 2013 10:03

STATUS PRAWNY

Samorządowe Przedszkole w Łącku jest przedszkolem publicznym.

Siedziba przedszkola znajduje się w Łącku ul. Kolejowa 5.

Na pieczęciach nazwa przedszkola używana jest w brzmieniu:

Samorządowe Przedszkole

w Łącku

09-520 Łąck, ul. Kolejowa 5

tel. (24) 384-14-24

Organem prowadzącym jest Gmina Łąck.

Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w Płocku.

 

Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póź.  zm./ oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z poz. zm./,

3) Konwencji o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. Nr 120/,

4) Statutu przedszkola (strona www).

Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2013 21:36