Start Menu przedmiotowe Informacje nieudostępnione
PDF Drukuj
Wpisany przez Dyrektor przedszkola   
środa, 30 stycznia 2013 17:33

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Samorządowe Przedszkole
w Łącku określają w szczególności ustawy:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926)

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Samorządowe Przedszkole w Łącku powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Samorządowe Przedszkole w Łącku, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku   o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Samorządowe Przedszkole w Łącku udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Załączniki:
Pobierz (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.doc)wniosek[wniosek o udostępnieni informacji publicznej]31 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2013 16:39
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterTydzień39
mod_vvisit_counterMiesiąc89

Mamy: 1 gości, 2 botów online
Today: Sie 14, 2020

BIP - strona główna

Reklama